Evening view

Missie Artisa

De missie van Artisa is om een plek te creëren, die mensen verbindt met hun inspiratie, wijsheid en persoonlijke kracht. Wij ondersteunen en stimuleren een grote betrokkenheid, eigenheid en creativiteit van alle deelnemers.

Artisa bouwt een platform voor wederzijdse inspiratie en het creëren, onderzoeken en delen van inzichten en ideeën. Het is een plek waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, kunnen leren en zichzelf mogen zijn in al hun facetten. Een plek waarin alles erop gericht is vanuit bezieling te leven en te creëren.

Diversiteit en interdisciplinaire aanpak

Wij geloven in het belang van kruisbestuiving tussen verschillende wetenschapsgebieden en tussen wetenschap, kunst en spiritualiteit. Het goede, het ware en het schone.  Gezamenlijk bieden ze verschillende perspectieven voor een dieper onderzoek naar de dimensies van het leven, de kunst en wetenschap.
We staan voor een holistische aanpak waarbij aandacht is voor binnen en buitenwereld, voor ik en wij, voor lichaam, gevoel, geest en ziel.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten